Star Alumni - SIDTM Pune

Star Alumni

Star Alumni for 2010
Mr. Amit Satpathy
Mr. Harshal Pendse
Ms. Shella Seth
Mr. Ankur Singh
Mr. Rahul Bhagat
alumni
Mr. Yogesh Mathur
Star Alumni for 2011
Mr. Kiran Sangoram
Mr. Sanjeev Narsipur
Star Alumni for 2012
Mr. Indranil Sen
Mr. Beram Sorab Gazdar
Mr. Kundan Kumar Das
Star Alumni for 2013
Mr. Vishal Jain
Miss. Navreet kaur
Mr.Giri Hallur
Mr. Vikas Goel
Star Alumni for 2014
Gautam Karmakar
Kaustubh Medhe
Piyush Saxena
Rajarshi Purkayastha
Star Alumni for 2015
SOHINI SIKDAR GHOSAL
GIRISH SHESHADARI
ANEESH SHRIVASTAVA
Star Alumni for 2016
ABHIJIT DUTTA
ARVIND SAXENA
AMIT GOEL
FARHEEN QUADRI
Star Alumni for 2017
NILADRI S. DUTTA
SOHAG SARKAR
BHAVNA PRAKASH
ROHIT PANDITA
VINAY AGRRAWAL (Entrepreneur)
PRIYANKA TIKU
Star Alumni for 2018
MANISH CHANDRA OBEROI
RAVINDRA RAMESH KELKAR
PANKAJ KHUSHANI
ARUNIMA JAIPURIYAR
NILANJAN KANJILAL
KARTIK SHOBAN SURI
BINDYA KHURANA
ARJUN RAJAGOPALAN
Star Alumni for 2019
GAURAV MODI
KRATI LAAD
DEEPAK PURUSHOTTAM PARGAONKAR
Kiran Lakkapragada (Entrepreneur)
Star Alumni for 2020
MURALIDHAR CHINTA
Arpan Beohar
Anuj Madan