Star Alumni - SIDTM Pune

Star Alumni

Star Alumni for 2010

Mr. Amit Satpathy
Mr. Harshal Pendse
Ms. Shella Seth
Mr. Ankur Singh
alumni
Mr. Yogesh Mathur
alumni
Mr. Rahul Bhagat

Star Alumni for 2011

Mr. Kiran Sangoram
alumni
Mr. Sanjeev Narsipur

Star Alumni for 2012

Mr. Indranil Sen
Mr. Beram Sorab Gazdar
Mr. Kundan Kumar Das

Star Alumni for 2013

Mr. Vishal Jain
Miss. Navreet kaur
Mr.Giri Hallur
Mr. Vikas Goel

Star Alumni for 2014

Gautam Karmakar
Kaustubh Medhe
Piyush Saxena
Rajarshi Purkayastha

Star Alumni for 2015

SOHINI SIKDAR GHOSAL
GIRISH SHESHADARI
ANEESH SHRIVASTAVA

Star Alumni for 2016

ABHIJIT DUTTA
ARVIND SAXENA
alumni
AMIT GOEL
alumni
FARHEEN QUADRI

Star Alumni for 2017

NILADRI S. DUTTA
SOHAG SARKAR
BHAVNA PRAKASH
ROHIT PANDITA
VINAY AGRRAWAL (Entrepreneur)
PRIYANKA TIKU

Star Alumni for 2018

MANISH CHANDRA OBEROI
RAVINDRA RAMESH KELKAR
PANKAJ KHUSHANI
ARUNIMA JAIPURIYAR
NILANJAN KANJILAL
KARTIK SHOBAN SURI
BINDYA KHURANA
ARJUN RAJAGOPALAN

Star Alumni for 2019

GAURAV MODI
KRATI LAAD
DEEPAK PURUSHOTTAM PARGAONKAR
Kiran Lakkapragada (Entrepreneur)

Star Alumni for 2020

MURALIDHAR CHINTA
Arpan Beohar
Anuj Madan